Wie zijn wij?

Wij zijn de vereniging 'Vrienden van Tinca'. Tinca is een plaats in één van de armste gebieden van Roemenië. Het ligt in het noordwesten, niet ver van de Hongaarse grens.

Wij willen de allerarmsten van de bevolking van Roemenië helpen en ondersteunen d.m.v. het verstrekken van kleding en voedsel. Daarnaast willen wij proberen de algemene voorzieningen (onderwijs, gezondheidszorg) te ondersteunen met betere materialen en voorzieningen.

De vereniging bestaat op dit moment uit 5 vrijwilligers voor het organiseren van de activiteiten. Daarnaast is er een aantal helpers voor uit het uitvoeren van de activiteiten, en voor het inzamelen en sorteren van kleding, voedsel en andere hulpgoederen.

Giften aan Tinca zijn in 2020 nog aftrekbaar van de belastingen op grond van de ANBI-regeling (RSIN/fiscaal nummer 804344620). Aan het eind van het jaar zullen we ons afmelden bij de ANBI, omdat de actviteiten beëindigd worden.