Hoe willen wij dit doen?

Wij organiseren de hulp via acties in onze omgeving, zodat wij minstens een keer per jaar een transport kunnen verzorgen van hulpgoederen. Deze hulpgoederen zijn o.a. voedselpakketten, kledingpakketten, gebruiksgoederen zoals bedden, rollators, speelgoed, fietsen.

De mensen daar zijn er ontzettend blij mee. Op deze manier wordt aan toestand van de allerarmsten ten minste nog iets gedaan. Door middel van contactpersonen wordt voor elke reis een nieuwe adreslijst met de bestemming van de verschillende goederen samengesteld. Om er zeker van te zijn dat alles terecht komt op de plek waar er de meeste behoefte aan is, bezorgen wij alles persoonlijk bij de mensen thuis. De belangrijkste kostenpost voor de vereniging is het transport.

Daarnaast wordt ook materiaal dat we daar nodig hebben voor de projecten, ingekocht. Elke reis gebruiken we enkele dagen om te werken aan een project waarmee de omstandigheden verbeterd worden. Enkele van de projecten die we hebben uitgevoerd staan in het volgende deel vermeld. De meeste van de vrijwilligers die meegaan hebben bouwkundige ervaring.

In het organiseren van de verdeling zit veel tijd en energie. In de zomer ontvangen wij via contactpersonen een lijst van mogelijke bestemmingen voor de kleding. Daarnaast krijgen wij de adressen waar andere dingen hard nodig zijn, zoals een bed, een babypakket, een rollator, een fiets, etc. Op die adressen bezorgen wij tegelijk een voedselpakket, en vaak ook een pakket zaden, zodat de mensen daar zelf ook aan de slag kunnen om in hun levensonderhoud te voorzien.

Er wordt ook wel om geld gevraagd, maar het geld dat wij meenemen besteden wij ter plaatse aan materialen. Daarmee is bijvoorbeeld het hospice, een school, of een dokterspost verbeterd. De vrijwilligers die meegaan naar Roemenië, betalen zelf de kosten van hun reis en verblijf. Op deze manier komen de ingezamelde gelden maximaal ten goede aan de mensen in Roemenië.

In augustus 2013 heeft de bazaar van Grijpskerke de opbrengst gereserveerd voor het klaarmaken van een hospice in Cociuba. De bazaar heeft een bedrag van 14.000 euro opgeleverd, zodat een pand in Cociuba o.a. voorzien kon worden van ramen.

Het geld dat we binnenkrijgen is bestemd voor:

• transport van de goederen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een vrachtwagen die beheerd en bestuurd wordt door een vrijwilligers-organistaie, zodat daarvan de kosten ook beperkt blijven.

• het werk in Vrouwenpolder (koffie en thee voor de helpers bij het uitzoeken van kleding en de materialen die mee gaan), voor aanvulling van de voedselpakketten en zadenpakketten.

 

Wat wij in Roemenië hebben gedaan.

In de afgelopen jaren heeft de vereniging zich ingezet voor grotere projecten in scholen en in de gezondheidszorg.

Voorbeelden van ons werk in scholen zijn:

• in Gurbediu: waterleiding aangelegd, meubilair en schoolborden vernieuwd.

• in Tinca: nieuwe verlichting.

• in Husasặu: de watervoorziening en elektrisch materiaal in het scheikundelokaal vernieuwd.

• In Cociuba: waterleiding aangelegd, schoolmeubilair getracht en een computer.

Voorbeelden van ons werk in de gezondheidszorg zijn:

• Het tot stand brengen van een goed functionerende medische hulppost in Gurbediu.

• Een leegstaand gebouw in Giris verbouwd tot dokterspost, en later daarin de centrale verwarming vernieuwd.

• Een overkapping aanbrengen bij een hospice in Ripa (april 2011). 

• Het hospice in Tinca helpen om een goede keukenuitrusting te kunnen kopen.

• In Cociuba helpen bij de bouw van een hospice.

In 2012 hebben we voor het eerst voedselpakketten en kledingpakketten verdeeld in Căuaşd en daar ook ‘nieuwe’ (dus hier in de buurt afgedankte) schoolborden opgehangen.

  

Wat wij op Walcheren doen.

Jaarlijks worden er een groot aantal acties georganiseerd. Dit alles om de transporten te financieren. Zo staan er op ons vaste programma:

• Huis-aan-huis collecte in Gapinge, Veere, Vrouwenpolder en Serooskerke (oktober).

• Oliebollenverkoop in november in Gapinge en Veere, en op oudejaarsdag aan een stand in Vrouwenpolder en in Serooskerke.

• Verkoop van versgebakken wafels op markten (zomer).

• Voedselpakkettenactie in de supermarkten van Vrouwenpolder en Serooskerke en Arnemuiden; in samenwerking met de scholen worden ook in Gapinge en Nieuw- en Sint Joosland voedselpakketten ingezameld. Dit doen we in het voorjaar, enkele weken voor het vertrek van een transport. In december 2011 heeft ook "Het Kompas"in Oost Souburg een Kerstactie t.b.v. ons werk in Tinca.

• Inzamelen en sorteren van bruikbaar materiaal (kleding, bedden, hulpmiddelen)

• Verkoop van zelfgemaakte kerststukjes op de adventsmarkt in Veere.

Dit alles wordt tot stand gebracht met behulp van een flink aantal vrijwilligers uit de betrokken dorpen. Supermarkten die zorgen voor de artikelen van de voedselpakketten, winkels die materialen geven voor de verloting of om mee te nemen naar Roemenië, mensen die helpen met het inpakken van kleding, bij de oliebollenverkoop, bij de collecte, bij de voedselactie enzovoorts. Kleding, fietsen, meubels etc., alles wat in de loop van een jaar bij ons wordt gebracht, wordt opgeslagen in containers en in een deel van een landbouwschuur aan de Noorddijk in Vrouwenpolder. Zonder deze hulp zou dit werk niet mogelijk zijn.

 


Plannen voor de komende tijd. 
Na het laatste extra (klein) transport in september 2016 gaat er ook in voorjaar 2017 weer een transport naar Tinca en omgeving. Voor de financiering daarvan is de collecte inmiddels geweest, en we willen ook dit najaar oliebollenacties houden: in Serooskerke en Vrouwenpolder op 31 december, in Gapinge en Veere eind november met een huis-aan-huis-verkoop. Verder staan we ook op de adventsmarkt in Veere met Kerststukjes (9 en 10 december).

Voor het voorjaarstransport worden ook weer voedselacties gehouden. Andere spullen zijn nog altijd welkom, neem daarvoor contact op met één van de leden van de vereniging (zie de rubriek ‘contact’).