Hieronder is een kaart weergegeven waarop Tinca is aangegeven (de rode druppel). De kronkellijn die aan de linkerkant loopt is de grens met Hongarije.

Het gedeelte rond Tinca is hieronder uitvergroot. De dorpen Gurbedu, Belfir en Rapa delen mee in de acties.