nieuwsbrief 66

                              mei 2018

Zaterdagmorgen,17 maart, zijn we met 4 personen in een busje vertrokken richting Roemenie. Het sneeuwt en het blijft heel slecht weer tijdens de reis en in Tinca en omstreken, soms zelfs 10 graden vorst in de nacht en overdag sneeuw of regen. Veel oudjes lagen nog op bed vanwege de kou, ook veel mensen hadden griep. De voedselpakketten blijven heel belangrijk voor de mensen net zoals de bedden e.d. Het was dan ook erg fijn om zo veel voedselpakketten (270 stuks) te mogen verdelen.

Bij deze dan ook hartelijk dank aan iedereen die ons werk steunt met geld en goederen. Geld is het meest belangrijke omdat we zo ook nu weer een mooie gift konden doen voor de afwerking van de medische post naast het hospice in Cociuba. Op dit moment zijn er 70 personen die er worden verzorgd, en er zijn nog steeds veel aanvragen zijn voor opname. In het ziekenhuis in Salonta konden we veel  dozen medisch   matereriaal  afleveren,  en het incontinentie materiaal en pampers is goed verdeeld onder de gehandicapte mensen die thuis verzorgd worden, Het is belangrijk dat we pampers kunnen brengen. Ten eerste voor de hygiëne  dus minder  stank in huis, en ze zijn voor de meesten niet te betalen. 

Verder hebben we  in Dumbrava  pakketten kinderkleding en voedsel gebracht naar een schooltje voor zigeuner kinderen. Hier mogen elke dag een paar  leerlingen koken de kinderen elke dag een maaltijd krijgen. Ze mogen er douchen en krijgen les in verzorging. In verschillende kleuterschooltjes brengen we snoepjes en speelgoed, de kinderen storten zich massaal op het winkeltje wat er bij is, erg leuk om te zien hoe blij ze zijn met alles. Er zijn minstens 185 gezinnen blij gemaakt met alle mee gebrachte goederen, dus wij ook weer blij  dat alles goed is verlopen en we in gezondheid kunnen terug zien op een geslaagd transport.

We zijn al begonnen met de voorbereidingen voor het transport van augustus/ september omdat we de 50 adressen voor het dorpje Calacea gelijk mee kregen. Dit dorp is in een van de dorpen in de gemeente Olcea 20 km verder dan Tinca.

Beste mensen: gooi a.u.b. geen te gebruiken incontinentie materiaal weg, wij hebben er een goede bestemming voor.

Het transport van maart 2018 is mogelijk gemaakt door de hulp van vrijwilligers, giften van particulieren, kerken en bedrijven uit de regio zoals:

Fam. Van Sparrentak,  fam. Maljaars, Frituur de Lekkerbek, Beachclub Lekker en Hofstede Twistvliet uit Vrouwenpolder, Raab Karcher, uit Middelburg.

7 juli                          Stroskerksedag.

7 augustus              Dorpentocht Terre des Hommes.  Gapingsedag in september.

 

Wij hopen dat u ons wilt blijven steunen om dit werk mogelijk te maken en verblijven met een vriendelijke groet,

 “Vrienden van Tinca”

Om dit werk goed te kunnen blijven doen zijn wij op zoek naar mensen die ook wel eens iets voor de medemens willen betekenen. Schroom niet en bel één van ons voor informatie over dit mooie werk wat veel voldoening geeft.

 

Tel. voorzitter: 0618392314                    Tel. Secretaris: 0118592319                        Tel. Penningmeester 0616293518

Mien de Bruijn                                                 Bram Schout                                                     Wim Louwerse

 

nieuwsbrief 65

Februari 2018

 

Het is al weer bijna zover: De ''vrienden van Tinca'' staan bijna al weer klaar voor vertrek naar Tinca in Roemenië.

Alle voorbereidingen zijn zo goed als rond. We hopen dan ook dit jaar weer van 17 maart t/m 29 maart in Tinca en omstreken te zijn om alle voedselpakketten - kledingpakketten - bedden - fietsen en alle andere goederen uit te delen onder de armste gezinnen van de bevolking.

Er staan nu ongeveer 500 kledingpakketten gereed, de nodige fietsen, bedden en matrassen en alle overige gebruiksartikelen die wij van u mochten ontvangen. Ook gaan we weer in Cociuba kijken hoe de vorderingen zijn aan de medische post naast het hospice; we willen dit ondersteunen tot het gebruîksklaar is. Ook dit wordt mogelijk gemaakt door de diverse giften en gehouden acties.

 

Beste mensen: gooi a.b. geen te gebruiken incontinentie materiaal weg, wij hebben er een goede bestemming voor.

 

Maar voor het zover is wilden we nog onze jaarlijkse voedselactie houden voor het samenstellen van zoveel mogelijk pakketten.

 

Het betreft de volgende voedselacties:

 

2 en 3 maart in de PLUS te Vrouwenpolder en in de EMTÉ te Serooskerke

 

23 februari in de EMTÉ te Arnemuiden

 

Leerlingen van de school ''De Lonneboot'' uit Nw. & St. Joosland gaan langs de deuren om voedsel in te zamelen in de week van 26 februari t/m 2 maart.

 

Bovengenoemde supermarkten willen weer meewerken aan deze actie. We hopen ongeveer 250 voedselpakketten mee te kunnen nemen. Veel gezinnen kunnen we zo blij maken met iets extra's voor Pasen die in Roemenië een week later is dan bij ons. Alle vrijwilligers die hieraan meewerken: Alvast Hartstikke bedankt! ! We willen ook alle sponsors, gulle gevers en alle anderen die iets voor de ''Vrienden van Tinca'' betekenen van harte bedanken. Mede door uw hulp is dit transport weer mogelijk.

 

Wij hopen dat u ons wilt blijven steunen om dit werk mogelijk te maken en verblijven met een vriendelijke groet,

''Vrienden vanTinca”

 

Om dit werk goed te kunnen blijven doen zijn wii op zoek naar mensen die ook wel eens iets voor de medemens wilIen beteken. Schroom niet en bel één van ons voor informatie over dit mooie werk dat veel voIdoening geeft .

 

Tel. voorzitter'. 0618392314       Tel. Secretaris: 0118592319       Tel. Penningmeester 0616293518

 

Mien de Bruijn                           Bram Schout                            Wim Louwerse

 

 

Wij zijn ANBI (giften aftrekbaar voor belasting)

 

nieuwsbrief 64   

Aan alle inwoners van Veere, Vrouwenpolder, Gapinge en Serooskerke                             oktober 2017

Als u dit leest zijn “De vrienden van Tinca” met het najaar transport onderweg of reeds aanwezig in de omgeving van Tinca. Deze keer betreft het een deelvracht van ongeveer 50 m3 bestemd voor het dorpje Olcea. Omdat  dit dorpje tamelijk afgelegen ligt en er nog nooit enige hulp is geweest was het weer schrikken wat we allemaal tegenkwamen bij ons bezoek in het voorjaar. Bij een deel van de bevolking is nog veel armoede en slechte leefomstandigheden.  Alle bedden, kleding, voedsel en de andere goederen zullen hier zeker weer op de juiste plaats terecht komen.  We zullen hier ook weer situaties tegenkomen waar voor de hygiëne een groot gebrek aan pampers  en overig incontinentie materiaal is. Pampers e.d. zijn voor de zieke en gehandicapte mensen hier goud waard.

Beste mensen: gooi a.u.b. geen te gebruiken incontinentie materiaal weg, wij hebben er een goede bestemming voor.

Bij alle gezinnen die we  bezocht hebben is heel veel armoede en gebrek aan kleding, bedden, fietsen e.d. Wat we hier zomaar weggooien kan daar nog van veel waarde zijn. Daarom willen we middels deze brief iedereen bedanken voor alle goederen en hulp in welke vorm dan ook. Maar omdat we deze en nog vele andere mensen willen blijven ondersteunen, vragen we tevens graag uw aandacht voor de volgende acties:

HUIS AAN HUIS  COLLECTE van 16 t/m 21 oktober 2017

OLIEBOLLENACTIE 17 en 18 november 2017 in GAPINGE en VEERE

ADVENTMARKT in de kleine kerk VEERE  IN DE EERSTE WEKEN VAN DECEMBER

OP zaterdag 30 DECEMBER KUNT U WEER OLIEBOLLEN KOPEN IN VROUWENPOLDER EN SEROOSKERKE

Over de exacte verkoopplaats oliebollen wordt u geïnformeerd middels een flyer.

De Vrienden van Tinca zijn al weer bezig met het verzamelen, inpakken en de werkzaamheden voor het volgende transport. We hopen in maart 2018 weer met een groot transport te kunnen gaan. De meest dringende artikelen zijn: incontinentiemateriaal,  nog goede bedden, beddengoed, fietsen, kinderledikantjes, kinder,- en babykleding, rolstoelen e.d.

Wij hopen dat u ons wilt blijven steunen om dit werk mogelijk te maken en verblijven met een vriendelijke groet,

 “Vrienden van Tinca”


nieuwsbrief 63          

Aan alle inwoners van Veere, Vrouwenpolder, Gapinge en Serooskerke                             mei 2017

Ons transport van 18 maart t/m 30 maart naar Tinca in Roemenië en omstreken is weer succesvol verlopen en al een aantal weken achter de rug.

Er is weer een grote truck vol goederen verdeeld in Tinca en 5 dorpjes in de omgeving en daarbij zeker 225 gezinnen blij gemaakt met kleding, voedsel, bedden, en alle overige meegenomen goederen. In totaal hadden we 250 voedselpakketten te verdelen mede dankzij een sponsering door de 2e handswinkel “Het Talent” uit Middelburg. Zij sparen elk jaar voor een speciaal project, deze keer voor voedselpakketten voor Tinca en omgeving. Onze hartelijke dank daarvoor.

Het was goed om weer in Tinca en omgeving te zijn en heel veel mensen te kunnen helpen b.v. met een bed, stoelen, een fiets, kleding, voedsel en alle andere meegenomen goederen. Niet te vergeten de pootaardappelen en de zakjes met groentezaad. Heel belangrijk is het incontinentie materiaal welke we persoonlijk brengen bij gezinnen waar een gehandicapte woont. De overige medische goederen werden naar  het ziekenhuis in Salonta gebracht. De medische post in Cociuba blijven we financieel nog steunen tot de bouw is afgerond.

Beste mensen: gooi a.u.b. geen te gebruiken incontinentie materiaal weg, wij hebben er een goede bestemming voor.

In het najaar gaan we weer naar een heel andere gemeente buiten Tinca. We willen in het dorp Olcea 50 armste gezinnen helpen met kleding, voedsel e.d.

Het transport van maart 2017 is mogelijk gemaakt door de hulp van vrijwilligers, giften van particulieren, kerken en bedrijven uit de regio:

Fam. Van Sparrentak, fam. Maljaars, Frituur de Lekkerbek, Hofstede Twistvliet uit Vrouwenpolder, Slagerij Clement uit Nieuwdorp, Raab Karcher, Het Talent en bakkerij Bliek uit Middelburg.

Om de armste mensen in Tinca en omgeving te blijven steunen willen wij uw aandacht vragen voor de volgende acties:

13 mei                     fair bij Nieuw Sandenburgh.

1 juli                         Stroskerksedag.

1 augustus             Dorpentocht.

2 september          Gapingse dag.

Augustus                Nieuw & St. Joosland.

Wij hopen dat u ons wilt blijven steunen om dit werk mogelijk te maken en verblijven met een vriendelijke groet,

 “Vrienden van Tinca”

nieuwsbrief 62          

Aan alle inwoners van Veere, Vrouwenpolder, Gapinge en Serooskerke                             februari 2017

De “Vrienden van Tinca” staan bijna al weer klaar voor vertrek naar Tinca in Roemenië. Alle voorbereidingen zijn zo goed als rond. We hopen dan ook dit jaar weer van 18 maart t/m 30 maart in Tinca en omstreken te zijn om alle voedselpakketten - kledingpakketten – bedden – fietsen en alle andere goederen uit te delen onder de armste gezinnen van de bevolking.

Er staan nu ongeveer 500 kledingpakketten gereed, ook voor de dorpjes Miersig en Sititelec waar we vorig jaar oktober op bezoek zijn geweest en hebben gezien dat de mensen daar aan de rand van de dorpen nog onder zeer slechte omstandigheden moeten zien te overleven. We willen in  Sititelec een hoog-laag bed, een rolstoel en incontinentiemateriaal brengen bij de man die al 16 jaar zonder goede verzorging op bed ligt in een donker kamertje.

Ook gaan we natuurlijk in Cociuba controleren en kijken hoe ver de vorderingen zijn aan de medische post naast het hospice; we willen , voor zover het voor ons mogelijk blijft, dit ondersteunen tot het gebruiksklaar is.

Maar voor het zover is willen we nog onze jaarlijkse voedselactie houden voor het samenstellen van zoveel mogelijk pakketten.

Het betreft de volgende voedselacties:

3 en 4 maart in de PLUS te Vrouwenpolder.

24 en 25 februari in de EMTÉ te Serooskerke

24 februari in de EMTÉ te Arnemuiden

Leerlingen van de school “De Lonneboot” uit Nw. & St. Joosland gaan langs de deuren om voedsel in te zamelen.

Bovengenoemde supermarkten willen weer meewerken aan deze actie. Omdat we nu steeds meer in andere dorpjes komen zou het fijn zijn om naast een kledingpakket ook deze gezinnen een voedselpakket te kunnen geven. We hopen ongeveer 250 voedselpakketten mee te kunnen nemen. Veel gezinnen kunnen we zo blij maken met iets extra’s voor Pasen. Alle vrijwilligers die hieraan meewerken: Alvast Hartstikke bedankt!! We willen ook alle sponsors, gulle gevers en alle anderen die iets voor de “Vrienden van Tinca” betekenen van harte bedanken. Mede door uw hulp is dit transport weer mogelijk.

Wij hopen dat u ons wilt blijven steunen om dit werk mogelijk te maken en verblijven met een vriendelijke groet,

 “Vrienden van Tinca”

 

nieuwsbrief 61          

 

Aan alle inwoners van Veere, Vrouwenpolder, Gapinge en Serooskerke                           oktober 2016

 

De vrienden van Tinca zijn inmiddels al een paar weken terug van het  najaars transport naar Tinca en omgeving. Deze keer was de deelvracht van 60m3 bestemd voor de dorpjes Miersig, Sititelec en Husassau. Omdat  de eerste dorpjes tamelijk afgelegen liggen en er nog nooit enige hulp is geweest was het weer schrikken wat we allemaal tegenkwamen. Wat een armoede en slechte leefomstandigheden overal waar we binnen komen. Alle bedden, kleding, voedsel en de andere goederen zijn hier zeker weer op de juiste plaats terecht gekomen. Iedereen is dan ook ontzettend dankbaar en blij met alles, We komen hier ook weer situaties tegen waar zeker voor de hygiëne een groot gebrek aan pampers is. Pampers zijn voor de zieke en gehandicapte mensen hier goud waard. Bij alle gezinnen die we  bezocht hebben is heel veel armoede en gebrek aan van alles. Wat we hier zomaar weggooien kan daar nog van veel waarde zijn. Daarom willen we middels deze brief iedereen bedanken voor alle goederen en hulp in welke vorm dan ook. Maar omdat we deze en nog vele andere mensen willen blijven ondersteunen, vragen we tevens graag uw aandacht voor de volgende actie's:

 

HUIS AAN HUIS  COLLECTE van 24 t/m 29 oktober 2016

 

OLIEBOLLENACTIE eind november 2016 in GAPINGE en VEERE

 

ADVENTMARKT in de kleine kerk VEERE  2e WEEKEND IN DECEMBER

 

OP 31 DECEMBER KUNT U WEER OLIEBOLLEN KOPEN IN VROUWENPOLDER EN SEROOSKERKE 

 

Over de exacte verkoopplaats wordt u geïnformeerd middels een flyer.

 

Natuurlijk bezoeken we in Cociuba het hospice, daar zijn ze nog steeds bezig met de bouw van de medische post, het vordert gestaag en we hopen deze winter een heel eind verder te komen met de bouw. In Tinca worden ook steeds meer kamers bijgemaakt voor de opvang van zieke en dakloze mensen, In totaal worden er door deze familie 70 personen verzorgd. Daar is nogal wat voor nodig elke dag. Ze vertellen dat ze zo blij zijn met de goede opbrengst van de Nederlandse pootaardappelen en het groentezaad wat tijdens ons transport in  maart  is verdeeld. 

 

Deze keer kunnen we veel goederen brengen naar het ziekenhuis in Salonta, Hier is altijd groot gebrek aan van alles. Dus zijn ze maar wat blij met alles wat we voor hen verzamelen

 

De Vrienden van Tinca zijn al weer bezig met het verzamelen, inpakken en de werkzaamheden voor het volgende transport. We hopen in maart 2017 weer met een groot transport te kunnen gaan. De meest dringende artikelen zijn: incontinentiemateriaal,  nog goede bedden, fietsen, kinderledikantjes, rolstoelen e.d.

 

Wij hopen dat u ons wilt blijven steunen om dit werk mogelijk te maken en verblijven met een vriendelijke groet,

 

 “Vrienden van Tinca”

nieuwsbrief 60 

 

Aan alle inwoners van Veere, Vrouwenpolder, Gapinge en Serooskerke                               mei 2016

 

Ons transport van 12 t/m 25 maart naar Tinca, in Roemenië, en omstreken is weer succesvol verlopen en inmiddels al een aantal weken achter de rug.

 

Er is weer een grote truck vol goederen verdeeld in 5 dorpen, en zeker 225 gezinnen blij gemaakt met kleding, voedsel en/of een bed, een fiets, beddengoed, babypakket, kinderwagen, tafel, stoelen vloerkleed, knuffels, een rolstoel of wat in voorraad was. Ook deze keer was er voor elk gezin een brood, zakje pootaardappelen, plantuitjes en groentezaad zodat ze dit zelf kunnen verbouwen omdat ze met onze kwaliteit van poot- en zaaigoed meer opbrengst hebben. We hadden 260 voedselpakketten te verdelen. Een prachtige hoeveelheid.

 

Onze dank gaat uit naar alle vrijwilligers, de winkeliers in Arnemuiden, Serooskerke en Vrouwenpolder en alle kinderen van de basisschool “De Lonneboot” uit Nieuw & St. Joosland die de voedselactie tot een succes gemaakt hebben.

 

Het meeste incontinentie materiaal is onder de gehandicapte jongens verdeeld terwijl de overige medische goederen naar het ziekenhuis in Salonta zijn gebracht. Er blijft een groot gebrek aan alles en zeker aan incontinentie materiaal. Dus lieve mensen, heeft u iets over GOOI HET NIET WEG A.U.B. Wij hebben er een goede bestemming voor, zo ook voor de bedden, fietsen e.d. Er zijn nog zo veel gezinnen waar geen of geen fatsoenlijk bed aanwezig is en waar kinderen op een stoel moeten slapen. In het dorp Dumbrava is er op de schooltjes gebrek aan alles. We brachten er schoolmeubeltjes en speelgoed op de kleuterschool; de kinderen waren er beduusd van maar dat was snel over. Alle kinderen kregen ook nog een gebreide sjaal met muts.

 

In Cociuba zijn ze nog druk bezig met  de medische post naast het hospice. Met onze financiële hulp kunnen ze nu aan de waterleiding en de verwarming beginnen; ze hopen dit gebouw eind dit jaar in gebruik te kunnen nemen. In het hospice van Tinca en Cociuba worden in totaal 70 personen verzorgd. Er is altijd groot gebrek aan een plaats om aan de aanvragen te kunnen voldoen.

 

Omdat we in het najaar weer een andere streek willen bezoeken zijn we naar de burgemeester van Husasau geweest. Hij gaat ons 40 adressen van hulpbehoevenden verstrekken uit de dorpjes Citilec en Miersig waar we nog niet eerder zijn geweest. Na alle armoede die we weer hebben gezien, willen we met uw steun, vooral de ouderen en gehandicapten blijven helpen.

 

Het voorjaars transport van 2016 is mogelijk gemaakt door: Het werk van veel vrijwilligers, giften van particulieren en kerken en bedrijven uit de regio: 

 

Fam. Van Sparrentak, fam. Maljaars, Slagerij Clement, Bakker Bliek, Raab Karcher, Frituur de Lekkerbek, Beach Lekker, Hofstede Twistvliet en Peter Boone.

 

Om deze mensen te kunnen blijven steunen om dit project te realiseren willen we uw aandacht vragen voor de volgende acties:

 

27 april           Koningsdag Nieuw & St. Joosland.

 

14 mei            Rommelmarkt Sandenburgh Veere.

 

2 juli               Stroskerksedag Serooskerke.

 

Helaas zullen we 6 mei, wegens geringe belangstelling, niet aanwezig zijn op de Vrouwenpolderse dagen.

 

Wij hopen dat u ons wilt blijven steunen om dit werk mogelijk te maken en verblijven met een vriendelijke groet,  “Vrienden van Tinca”